VISIE
Kraamtijd moet vooral een fijne tijd zijn voor het hele gezin, mede door persoonlijkheid, betrokkenheid en deskundigheid. Door het leveren van zorgverlening op kwalitatief hoog niveau biedt Birth-care-Kraamzorg het gezin het vertrouwen dat de kraamtijd goed zal verlopen. Door de kleinschaligheid en toegankelijkheid van de organisatie kan Birth-care Kraamzorg persoonlijke aandacht geven en snel anticiperen op vragen. Hierdoor kan zij voor, tijdens en na de kraamtijd voldoen aan de wensen van ouders maar ook naar andere professionals vanuit de geboortezorg. Door een goede samenwerking in diverse VSV en KSV's en door het verzorgen van voorlichtingsavonden voor zwangeren & partners bij CJG, verloskundigen en mondelinge afspraken met geboortezorg professionals ontstaat een gestroomlijnde integrale geboortezorg.

MISSIE
Kraamzorg leveren van hoge kwaliteit. Het intakegesprek vindt altijd bij het gezin thuis plaats, ook streven wij naar één kraamverzorgende per gezin. Met flexibele zorg op maat en binnen de mogelijkheden van het Landelijke Indicatie Protocol overleggen wij met het gezin hoeveel uren zorg er gewenst zijn en welke persoonlijke invulling er aan de zorg gegeven kan worden. Een goede samenwerking en overleg met andere professionals uit de geboortezorg, begint al tijdens de zwangerschap; voorlichtingsavonden voor zwangeren & partners. Indien nodig zal tijdens de kraamperiode regelmatig overleg zijn met andere professionals uit de geboortezorg zoals indiceren van de zorgvraag en medische handelingen en afspraken etc. Na de kraamperiode een volledige overdracht naar het JGZ zodat al uw gegevens van u en uw kindje over de lengte van de kraamperiode goed in beeld komen zodat de overgang naar het consultatiebureau soepel en gemakkelijk zal verlopen.

* Tekst uitleg VSV :
Wij zien een VSV als: een VSV is een verloskundig samenwerkingsverband waarin minimaal 2de en 1ste lijns verloskunde en kraamzorg vertegenwoordigd zijn. Kinderartsen, anesthesie, O&G verpleegkundigen en ambulance zijn o.a. partijen die onderdeel kunnen zijn van dit verband. Een VSV is gezamenlijk verantwoordelijk voor goede uitkomsten van zorg.
* Taken van een VSV zijn:
* Afspraken maken over de kwaliteit van de zorg aan zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen.
* Afspraken maken over de organisatie van de plaatselijke zorgketen, met duidelijke afspraken over wie wanneer verantwoordelijk is voor de zorg.
* Casuïstiekbespreking.

Bron: http://www.goedgeboren.nl/netwerk/h/217/0/601/Zorgverleners/Verloskundige-samenwerkingsverbanden

`