Birth-care kraamzorg hanteert een privacy reglement voor persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliƫnten. De termijn om deze persoonsgegevens te bewaren is vastgesteld op tien jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd.

We houden ons aan de WBP. (Wet bescherming persoonsgegevens)
En aan de Eed afgelegd tijdens behalen van het diploma.

Verder zijn we bezig met de NEN 7510

`